You are here

Lízing adóelőnyei

A lízingágazaton belül az ingatlanszegmens egyre növekszik, 2006 első félévében 120 százalékos gyarapodást regisztrált a Magyar Lízingszövetség a piacon. A finanszírozási forma térnyerését támasztja alá, hogy a szervezet adatai szerint 10 százalékra nőtt az ingatlanlízing részesedése az összfinanszírozáson belül.

Lízing konstrukciók

A lakáslízing-konstrukciók a magánszemélyek adókedvezményeket, míg a vállalkozások számára adócsökkentési lehetőségeket jelenthetnek. A magánszemélyek esetében az adókedvezmények köre attól függően változik, hogy zárt vagy nyílt végű finanszírozás mellett dönt a leendő lízingbevevő.

A zárt végű lízing, illetve bizonyos feltételek mellett a nyílt végű lízingszerződés esetén lakásszerzési adókedvezmény érvényesíthető. Ezt azok vehetik igénybe, akik eladták ingatlanukat, és ezt az összeget új lakást lízingelésre kívánják fordítani. A vonatkozó törvényi szabályozás alapján a magánszemély visszaigényelheti, illetve nem kell befizetnie az ingatlan eladásából keletkezett jövedelme utáni adót, ha ezt az összeget 5 éven belül lakás vásárlására fordítja. A zárt végű lízing lakáscélú felhasználásnak minősül, ezért ez a kedvezmény érvényesíthető. A nyílt végű lízingkonstrukciónál viszont csak akkor jár a kedvezmény, ha az 5 évnél hosszabb időtávra szól. A magánszemélyeknek nem kell minden ingatlaneladásból befolyt jövedelmét lakáslízingre fordítania, a kedvezményt abban az esetben is kihasználható, ha csak a jövedelem egy részét költi ismét ingatlanra.

A munkahelyük kamatmentes, vagy kedvező kamatozású hitellel támogatja lakáshoz jutásukat, a zárt végű lakáslízing választása lehet kifizetődő, mivel így kamatkedvezményt tudnak érvényesíteni. A kamatkedvezmény lényege, hogy lakásvásárlásra irányuló felhasználás esetén, amilyen a zárt végű lízingszerződés, a kamatkedvezmény nem minősül jövedelemnek, azaz csökken a személyi jövedelemadó alapja. A nyílt végű lízingszerződés esetében ez a kedvezmény nem érvényesíthető, mivel nem történik lakásvásárlás. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a lízing fedezeteként csak per-, teher-, és igénymentes ingatlant lehet felajánlani. Tehát ha a munkáltató a kamatmentes, vagy kedvező kamatozású hitel után bejegyeztet jelzálogot, akkor az ingatlan nem lehet vihető be a lízing fedezeteként.

A munkáltató lakásszerzési támogatásának egy másik formája, amikor az alkalmazottnak vissza nem térítendő támogatást nyújt. Ebben az esetben szintén a zárt végű ingatlan lízing jelenthet előnyös megoldást. Ahogy az az előzőekben már szerepelt, a zárt végű lízing során teljesül a támogatás lakáscélú felhasználása, azaz az ilyen formában kapott jövedelem adómentes. A nyílt végű lízingszerződés esetében ez a kedvezmény csak módosított formában vehető igénybe: utóbbi konstrukció a lakás hosszú távú használatára irányul, ezért a kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a munkáltató a támogatást a maradványérték megfizetéséhez adja.

Az adókedvezményt kihasználhatják a kis- és közép vállalkozások ingatlan lízing esetén

A mikro- és kisvállalkozások méretükből adódóan gyakran használnak lakásokat irodának. Mivel jelentős tőkeerővel még nem rendelkeznek, azonban a havi pénzáramuk kiváló, az egyik legkedvezőbb finanszírozási forma számukra a lakáslízing. Egy ilyen konstrukció a cég számára hosszú távú befektetés, ami több szempontból is előnyös a vállalkozás számára. A lízingszerződés lejártával – akár zárt, akár nyílt végű konstrukcióban – a cégtulajdonos szabadon dönthet, hogy a lakást irodaként használja tovább, esetleg hozzátartozóinak teremt lakhatási lehetőséget, vagy eladja az ingatlant.

A mikro- és kisvállalkozások a lízingbe vett ingatlan után különböző költségeket számolhatnak el. A lízingszerződés megkötésekor egyszeri díjak lépnek fel, mint az értékbecslés díja, közjegyzői díj, folyósítási díj, szerződéskötési díj, illeték, illetve a helyszíni szemle díja. A lízingszerződés futamideje során pedig havi, rendszeresen elszámolható költségek jelentkeznek. Ezek a kamat és kezelési költségek, valamint a lízingtárgy amortizációja, azaz értékcsökkenési leírása. Ezek a költségek zárt végű és nyílt végű lízingszerződések esetén egyaránt jelentkeznek, a költségek elszámolása pedig csökkenti a cég adóalapját.

Az ingatlanlízing a bemutatott adókedvezményeken túl további, az adózáson alapuló előnyöket is nyújt. Ha a leendő lízingbevevő a kiválasztott új építésű lakást nyílt végű pénzügyi lízing keretein belül vásárolja meg, csökkenhet a havi lízingdíj az áfa-visszaigénylés miatt.

Lakás lízing illeték kedvezmény

Szintén új építésű ingatlanok esetében, a lízinget választó ügyfél illetékkedvezményeket is érvényesíthet, ha nyílt végű konstrukciót választ. Az új építésű ingatlanok 15 millió forintig illetékmentesek, illetve a lízingbevevő a nyílt végű konstrukcióban csak a maradványösszeg megfizetésekor jelöli ki azt a személyt, aki tulajdonba lép. Így, ha a lízingbevevő a futamidő lejártakor más személyt jelöl meg tulajdonosként, az illetékmentesen juthat az ingatlan tulajdonjogához. Ezt a kedvezményt a felek maguk között bármilyen formában feloszthatják.

Hírek: