You are here

Mennyit lehet azzal nyerni, ha kiváltja meglévő devizahitelét fix árfolyamon forinthitelre?

Ez attól függ, hogy kinek milyen devizában és mekkora tőketartozása van. Minél nagyobb a tartozás, és minél nagyobb a piaci és a rögzített árfolyam közötti különbség, annál nagyobb az elérhető egyszeri nyereség. Az árfolyamkülönbség a jenhitelesek számára a legvonzóbb: jelenleg 2,70 forint körül mozog a jen, azaz a rögzített árfolyam 35 százalékkal alacsonyabb. A franknál bő 25, míg az eurónál 15 százalék körüli a különbség.
A jelenlegi 240-es frankárfolyammal számolva 10 millió Ft fennálló hitelnél 180 forinton való előtörlesztéssel 2,5 millió forintot nyerhetünk.
Ezért érdemes a meglévő devizahitelünk kiváltásához egy forinthitelt igényelni egy másik banktól.

A svájci frank alapú hiteleket 180 HUF/CHF árfolyamon, a jen alapú hiteleket 200 HUF/JEN árfolyamon, az euró alapú hiteleket 250 HUF/EUR árfolyamon lehet kiváltani forinthitelre.

A jogszabály kimondja, hogy (2) Az (1) bekezdésben meghatározott árfolyam alkalmazására a pénzügyi intézmény abban az esetben köteles, ha
a) a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsön folyósításánál alkalmazott árfolyam az (1 )
bekezdésben meghatározott árfolyamnál nem volt magasabb ,
b) a kölcsönszerződést a pénzügyi intézmény az otthonvédelemmel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2011 . évi . . .törvény hatálybalépésének napjáig nem mondta
fel,
c) a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentését a hitelfelvevő 2011 . december 30 .
napjáig a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény részére
benyújtja.

Fontos kiemelni, hogy a pénzügyi intézmény az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott végtörlesztésért a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott
költségtérítést és egyéb díjat vagy jutalékot nem számíthat fel .

Hitelkiváltás célú kölcsön

Az ingatlan értékének a 90%-a lehet max. a kiváltandó hitel összege. (Ez csak abban az esetben érvényes, ha devizahitelt váltunk át forinthitelre).

Költségek

A kezdeti költségeket a bank fizeti meg Ön helyett! A közjegyzői díjat, azaz a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásért fizetett díjat és a földhivatali bejegyzés díját a bank finanszírozza meg Ön helyett, a folyósítási díj a kölcsön összegéből kerül levonásra.

Kérjen ajánlatot hitelkiváltás célú hitelre>>