You are here

Felhasználási feltételek

A Hitelszerviz.hu Kft. (a továbbiakban: Jogosult) hiteltanácsadás szolgáltatást nyújt magánszemélyeknek és vállalkozásoknak, ezzel kapcsolatban a www.hitelszerviz.hu honlapon nyújt tájékoztatást. A honlapon és a hírlevélben a Jogosult többek között szakmai dokumentumokat, információkat tesz közzé ingyenesen elérhető szolgáltatásként, amelynek célja a magyarországi magányszemélyek és vállalkozások hitellel kapcsolatos tájékoztatása.

A honlapon található tartalmak, szövegek (különösen a hírlevélben szereplő cikkek), kérdőívek, grafikák és egyéb anyagok (a jogszabályok kivételével) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A honlapon elérhető tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére Jogosult rendelkezik a szükséges jogokkal.

A felhasználási engedélyt Jogosult jelen felhasználási feltételek útján adja meg.

A www.hitelszerviz.hu honlap használatával, a honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával Ön mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A Felhasználó a hitelekkel kapcsolatos tájékozódásra díjfizetés nélkül felhasználhatja a honlapon elérhető műveket.

Amennyiben a Felhasználó egyéb célokra (így különösen magánszemélyeknek vagy vállalkozásoknak történő szolgáltatásnyújtás keretében) használja fel a honlapon elérhető bármely szerzői művet, úgy 15 000 Ft/nap/mű+Áfa összegű jogdíj megfizetésére köteles. Felhasználó a jogdíjat havonta utólag, az 11600006-00000000-38688140 bankszámlaszámra történő átutalással köteles megfizetni.

Felhasználó köteles bejelenteni Jogosultnak a szerzői művek bármilyen módon történő felhasználását, melyhez a Jogosult a felhasználás körülményeit megismerve nem köteles hozzájárulni.

Jogosult azonban abban az esetben is igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését, ha Felhasználó e bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

Jelen engedély nem érinti Jogosult fellépési jogát (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében. Jogosult jogsértő felhasználása esetén jogdíj igénye érvényesítése, jogsértés megállapítása és jogosulatlan felhasználás megtiltása, további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében felléphet bírósági úton vagy hatósági eljárásban.