You are here

BAR lista és a Központi Hitelinformációs Rendszer

A Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) a korábbi Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) új elnevezése.
Akkor kerülhet fel egy adós a BAR listára, ha a pénzintézet felé vállalt fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, és a tartozásának összege meghaladja a késedelem időpontjában a havi minimálbért, és ez a késedelem legalább 90 napon keresztül fennáll.

BAR lista egyéb esetek

Abban az esetben is fel lehet kerülni a BAR listára, ha a hiteligénylés során valótlan adatokat közöl a bankkal, hamis okiratot használ, és mindez okirattal bizonyítható. Bankkártya visszaéléssel is fel lehet kerülni a BAR listára.

BAR lista lekérdezés

A lakossági és vállalati ügyfeleknek is lehetőséget ad a törvény, hogy megtudják, szerepelnek a BAR listán, és ha szerepelnek, akkor milyen adatokkal. A pénzintézeteknek két munkanapon belül el kell juttatnia az úgynevezett ügyféltudakozványt a rendszert működtető Bankközi Informatika Szolgáltató (BISZ) Rt.-hez, annak öt napja van rá, hogy válaszoljon a banknak, az pedig két munkanapon belül köteles tájékoztatni az ügyfelet. A BAR listáról a választ postai úton, dupla borítékban veheti át az adott bankban.

BAR lista reklamáció

A reklamációra annál a banknál kerülhet sor, aki a listára felkerülést megindította. A BAR lista reklamációt írásban, a bankfiókban megadott panaszkezelő szervezeti egység felé kell a rendelkezésre álló dokumentumok másolatának csatolásával benyújtani.

Ha a bank nem ismeri el a hibát, akkor a törvény rendelkezik a BAR lista esetére a perelhetőség feltételéről.

Ha úgy gondolja, indokolatlanul került fel a BAR listára, kifogással élhet a hitelintézetnél vagy a BISZ-nél, a panaszt az adatközpont tizenöt napon belül kivizsgálja. Ha a beadványnak helyt adnak, két napon belül törölni kell az adatokat a BAR listáról. Elutasítás esetén az ügyfél harminc napon belül pert indíthat a BAR listával kapcsolatban.

BAR listára felkerülés, pénzügyi tranzakciókról és hitelekről adatok:

A BAR lista rendszer működtetésében a kereskedelmi bankok, hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, lízingcégek (áru, személyi és egyéb hiteltermékek, hitelkártyák révén), lízingcégek és pénzügyi kötelezettséget vállaló szervezetek érdekeltek.

A kezes is felkerülhet a BAR listára, vagy más, a hitelben érintett adóstárs listán történő nyilvántartását is jelentheti.

Vállalkozókat és lakossági személyeket is nyilvántartanak a BAR listán.
Alapvető eltérés, hogy a két alrendszer más adatokat tart nyilván. A vállalkozói alrendszer teljes körű, tehát az összes hitel- és hiteljellegű szerződés adatai bekerülnek a rendszerbe. A lakossági alrendszer viszont negatív listás, vagyis nem tartalmazza az összes szerződést, hanem csak azokat, ahol az ügyfél mulasztása bizonyítható.

BAR lista jogszabály módosítás 2005-ben.

A 2005-től a jogszabály a korábbinál szélesebb körű tájékoztatási kötelezettséget ró a bankokra: még a hitelszerződés megkötése előtt írásban kötelesek tájékoztatni az adóst esetleges mulasztásának következményeiről, s harminc nappal a listára kerülés előtt is figyelmeztetni kell a nem fizető ügyfelet. A jövőben évente egyszer minden adós ingyenesen tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a BAR listán.

BAR listás hitelek és egyéb problémás hitelek ügyintézése.
Online hiteligénylés.