You are here

Állami támogatás

Kiegészítő kamattámogatás

A kiegészítő kamattámogatás révén az állam hozzájárul az Ön lakáskölcsöne törlesztéséhez, amennyiben azt új lakás építésére vagy értékesítés céljára épített új lakás vásárlására veszi igénybe.

Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakás vásárláshoz (félszocpol)

Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, ha az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, ill. vidéken a 8 millió forintot.

Utóbb született gyermek utáni lakásépítési kedvezmény

Építésre és új lakás vásárlására nyújtott kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályban volt jogszabály rendelkezéseinek megfelelő adósokat a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermekek után is megilleti - a születés időpontjában meglévő gyermekeiket és személyi feltételeiket számításba véve - a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos jogszabály szerinti összegű kedvezmény.

Lakásvásárlási kedvezmény használt lakás vásárlására (félszocpol)

Lakásvásárlási kedvezmény használt lakóingatlan megvásárlásához akkor igényelhető, amennyiben az igénylő három vagy több gyermeket tart el, és a 2001. augusztus elsején az igénylő vagy az együttköltöző eltartott gyermekeinek együttesen legalább 50 %-os tulajdonában lévő lakása értékesítésével, helyette nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, legalább komfortos lakást vásárol.

Megelőlegező kölcsön (szocpol később születendő gyermekek után)

A fiatal házaspár az önerő növelése érdekében kérheti a kedvezményre jogosító feltételek fennállása esetén a Lakásépítési kedvezmény (szocpol) kölcsönként történő megelőlegezését. Fiatal a házaspár, ha a kölcsön- (adásvételi) szerződés megkötése időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

Fészekrakó hitel

A fészekrakó hitel a fiatalok lakáshoz jutását könnyítendő, egy "fészekrakó program", amely állami kezességvállalással teszi elérhetővé az első lakás megszerzését. Olyan 35 éven aluli házaspárok és élettársak, valamint gyermeküket egyedül nevelő szülők élhetnek ezzel a lehetőséggel, akiknek lakásuk és elegendő megtakarításuk még nincs, viszont van annyi jövedelmük, hogy a felvett hitelt törleszteni tudják.

Lakásépítési, vásárlási kedvezmény (szocpol) új lakásra

Szocpol és közvetlen állami támogatások igénylésének a feltételei:

A támogatás felhasználható:

a méltányolható lakásigényt kielégítő lakásépítés, -vásárlás céljára, magánszemély építtető (vásárló) az általa eltartott, vele közös háztartásban élő gyermekek és egyéb eltartott családtagok után az építési költség (eladási ár) megfizetéséhez közvetlen támogatásként lakásépítési kedvezményt (a továbbiakban: kedvezmény) igényelhet. A kedvezmény - a lentiekben foglaltak kivételével - csak új lakás építésére vagy új

Jelzáloglevél kamattámogatás

Az állam a magánszemélyek részére nyújtott lakáscélú jelzáloghitelek kamatainak csökkentése érdekében belföldi jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél kamattámogatásával támogatást nyújt.

Tartalom átvétel

Lakásépítési, vásárlási kedvezmény (szocpol) új lakásra

Szocpol és közvetlen állami támogatások igénylésének a feltételei:
A támogatás felhasználható:
a méltányolható lakásigényt kielégítő ...

Külföldi állampolgár vagy hontalan esetében a támogatás igénybevételét a regionális fejlesztésért és ...

Széchenyi-kártya 2

... 25 millió forintig, a kedvező kamatozású, az állami kamattámogatásnak köszönhetően, garanciadíj-támogatásként ... belül kötött, pályázati vagy egyéb költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó, támogatási szerződés valamely ... által bármely forrásból, csekély összegű támogatás jogcímén odaítélt támogatás támogatástartalma - a jelen ...

Lakáshitel

... kölcsön, önkormányzati kölcsön, önkormányzati támogatás és a szocpol.

Kivétel a megelőlegező kölcsön (amikor ... felét hitelezik meg "normál" jelzáloghitellel, az állami kezesség az e feletti hitelre szól. A garanciavállalás díja ...

Megújuló energiaforrások támogatása

... A BŐVÍTÉSE
MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA
I. A támogatás háttere, célja
1. A Gazdasági és Közlekedési ... Javítása Célelőirányzatból.

2. A támogatás célja a hagyományos energiahordozók megújuló ...
• Amennyiben a pályázó a projektet többségében állami vagy önkormányzati vagy a strukturális alapokból kapott ...

Lakásvásárlási kedvezmény használt lakás vásárlására (félszocpol)

... 30.000,- Ft.
Ugyanazon gyermek után csak egy közvetlen támogatás – vagy lakásépítési kedvezmény, vagy a fiatalok ... támogatása- vehető igénybe.

(Állami támogatás, szocpol) ...

Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakás vásárláshoz (félszocpol)

...
Utóbb született gyermek utáni otthonteremtési támogatás: E támogatást igényelhetik a támogatást korábban született ... feltétele, hogy a támogatott személynek a támogatás folyósítását követő egy éven belül be kell mutatnia a bank ... vásárolt ingatlan a lakóhelye.

(Állami támogatás, szocpol) ...

Építési hitel

... hitel deviza alapon is igényelhető, ha Ön nem jogosult állami kamattámogatásra.
Az állami támogatás feltétele , hogy nem lehet másik kamattámogatott kölcsöne ...

Fészekrakó hitel

... könnyítendő, egy "fészekrakó program", amely állami kezességvállalással teszi elérhetővé az első lakás ... 10 előny az Ön számára

(Állami támogatás, Fészekrakó, Lakáscélú hitelek) ...

Megelőlegező kölcsön (szocpol később születendő gyermekek után)

... egyike sem töltötte be a 40. életévét.
A támogatás kizárólag új lakás felépítésére, illetve az értékesítés ...

(Állami támogatás, szocpol) ...

Utóbb született gyermek utáni lakásépítési kedvezmény

... is felhasználható.

Jelzáloglevél kamattámogatás

... a jelzáloglevél teljes futamidejére, de legfeljebb a támogatás alapjául szolgáló hitelügylet futamidejének első 20 évére ...
Lakásvásárlás, bővítés, építés esetén
Állami kamattámogatású kölcsön igénybevétele esetén lakás ...

Adósságrendező hitel

... a kölcsönt.

Adósságrendező hitel állami támogatással
A konstrukcióban a bank felé csak kamatot fizet, a ... megtakarításban gyűjti, amire 30%-os állami támogatás jár. Az így összegyűjtött megtakarítással, valamint az arra ...

APEH tájékoztató a számlakibocsátók nyilvántartásáról

Lakáscélú állami támogatás igénybevétele kapcsán a számlakibocsátók működő adóalanyi ...

Kiegészítő kamattámogatás

... követő időpont kell, hogy legyen.

(Állami támogatás, Kamattámogatás) ...

Lakáshitel

...
Vegyen igénybe lehetőleg minél több különböző állami támogatásokat. Ne feledkezzen meg egyéb lehetőségekről, úgymint önkormányzati támogatás/kedvezményes hitel, munkáltatói támogatás.
Lakáscélú ...

Köztisztviselői és Közalkalmazotti hitel

...
A Köztisztviselői és Közalkalmazotti hitelt csak állami kamattámogatású hitelek esetén vehető igénybe (forintalapú ... otthonteremtési támogatása
Akadálymentesítési támogatás.
Lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt megelőlegező ...